Wie tekent er voor?

Expertise Zelfredzaam Wonen

Ontwerp- en advieswerk is mensenwerk. Wie tekent er voor de kwaliteit van advies en wat betekent kennistransfer expertise “Zelfredzaam wonen”

Wie tekent er voor?
Ontwerp- en advieswerk is mensenwerk. Wie tekent er voor de kwaliteit van advies en wat zijn zoal gerealiseerde woning ontwerpen. De basis: architect vanaf 1978 dr.ir. August van Vliet heeft een basis als gepokt en gemazeld architect. Als architect vanaf 1978 steeds betrokken bij woningbouwplannen. Eerst specialisatie in sociale woningbouw, daarna een forse periode binnen de vesting Heusden aan de Maas met restauratieprojecten. Waarna een periode volgde waarin ook onderhoudsbegeleiding voor scholen en bankfilialen van belang was. In de periode 1998 tot 2004 volgde een omslag richting promotieonderzoek vanuit de optiek gerontechnologie in relatie tot bouwtechniek. Vanaf 2005 wordt een tweesporenpad bewandeld: Advies seniorenhuisvesting en ontwerp woningen binnen een eenmansbureau. In de portfolio worden vooral woningprojecten in relatie tot zelfredzaam wonen uitgelicht.

Lees meer

Kennistransfer Zelfredzaam Wonen
Met de vergrijzing veranderen de woonbehoeften. Hoe bouwplannen aan te passen aan de veranderende marktvraag? Op welke wijze doelgericht te werken aan woningbouwplannen, die herkenbaar geschikt voor individuele zelfredzame bewoning. Aan de basis van de kennistransfer staat een proefschrift uit 2004 “Zelfredzaam Wonen” van August van Vliet. Wat is vanuit duurzaamheidsoogpunt een goede strategie om te komen tot een evenwichtige woningvoorraad, die de veranderende vraag vanuit een vergrijzende maatschappij aan kan? Kennisoverdracht in diverse vormen: advies in uitgangspunten voor woningplannen, ontwerpondersteuning aan architecten, advisering aan bewoners voor woningaanpassing, informatief voor aankomende senioren, klassiek architectonisch ontwerp voor particulieren.

Lees meer