ARCHITECTUUR MAATWERK /

Maatwerk plannen smeden

Een woningontwerp moet niet alleen voldoen aan vereisten vanuit bruikbaarheid zelfredzaam wonen. Financiële bereikbaarheid, mooi plaatje, perfecte situering, deugdelijke onderhoudsvriendelijke materialen, technische afwerking en probleemloze bedrijfszekere bouw zijn er ook nog. dr.ir. August van Vliet, gepokt en gemazeld architect en gepromoveerd onderzoeker op seniorenhuisvesting houdt zich ook bezig met het gangbare “klassieke” ontwerpen van woningen. U bent dan verzekerd van een maatwerk individueel woonhuis met toekomstwaarde, dat ook voldoet als je een dagje ouder wordt. Alhoewel al bijna veertig jaar professioneel bezig met afzonderlijke woningen in alle soorten en maten, nieuwbouw en verbouw, blijft dit toch steeds weer een uitdagend ontwerpthema.

Advies IN Ontwerp
August van Vliet heeft sinds 1977 zich steeds in meer- of mindere mate bezig gehouden met het ontwerpen van woningen, zowel in verbouwingen als in nieuwbouw. Als architect ingeschreven en lid van de Bond Nederlandse Architecten, BNA. Als constante is gedurende al die jaren steeds gewerkt voor particuliere opdrachtgevers, iets wat architectenland tamelijk weinig geschiedt. Binnen de architectenwerkzaamheid is ook veel advieswerk gedaan aangaande onderhoud van gebouwen, te denken valt aan planmatig onderhoud van ABN-AMRO filialen in het Brabantse. Maar ook voor schoolbesturen en voor zakelijke beleggers in A-stand winkels. Hierdoor is een fijne neus ontwikkeld voor onderhoudsgevoeligheid van toegepaste gebouwconstructies, maar ook van de hoge eisen aan toezicht op de kwaliteit van de bouwuitvoering en het realiseren van bouwafspraken, inclusief tijdsafspraken. Woningen ontwerpen is bijna een hobby, het lijkt vanzelf te gaan, maar met al die decennia praktijkervaring lijkt het ook steeds moeilijker zelf tevreden te zijn met het ontwerp. Blij dat opdrachtgevers dan sturen in wat zij belangrijk vinden en waarvoor ze uiteindelijk enthousiast worden.

Woonhuis: Ontwerp
De meeste sprookjes eindigen dan wel met: “En ze leefden nog lang en gelukkig!” Maar probeer dat sprookje in de huidige maatschappij maar eens waar te maken! Je droomhuis gerealiseerd krijgen in steen en glas, daar wil je niet bij gehinderd worden door bouwregels. En dat droomhuis heeft liefst ook toekomstwaarde, het blijft voldoen als je een dagje ouder wordt. Bouwbesluit, het minimale wat je van een bouwplan verwacht, is dat het voldoet aan minimale eisen van het Bouwbesluit. Daarnaast verwacht je van een architect/ ontwerper dat een bouwplan ook geschikt is om uitgevoerd te worden als gebouw (constructie). Architectuur levert echter meer, voor hetzelfde geld. Je verwacht van een ontwerper dat hij oog heeft is voor de toekomstwaarde van het gebouwontwerp. Je verwacht dat een ontwerp duurzaam langer goed gebruikt wordt dan de luim van de dag. Duurzaamheid, maar ook oog voor het levenspad van de bewoners. Je verwacht dat een woning ontwerp meer biedt dan alleen een modieus tijdelijk weggooi-artikel. Een weggooi-artikel dat samengaat met breken en bouwen, met stress, stof, chagrijn. Maar soms moet er gebroken en verbouwd worden. Je verwacht dat het gerealiseerde ontwerp de verwachtingen liefst te boven gaat, en dat zonder onprettige verrassingen zoals overschreden budgetten, bouwsommen of uitgelopen bouwtijd. Een professional die oog heeft voor zowel woonwensen EN verbouw-techniek is dan gewenst. En ontzorgt ook doordat problemen vermeden, dan wel soepel opgelost worden.

Ontwerp

Verbeelding woonwensen
Een Beeld te vormen van het gewenste woningontwerp in een samenspraak/ schets van toekomstig bewoner en ontwerper. Al samen pratend en schetsend de kwaliteit gebouw in één concept te vangen dat ambitie en realiseerbaarheid in zich verenigt. Vakmanschap in een vlotte handschets, een handgetekend schetsontwerp met veel coloriet, BIM tekenprogramma en een netwerk externe adviseurs. Thema’s: slimme locatiekeuze, situering op bouwkavel (overhouden gave buitenruimten) bezonning “buitenkamer”, invoegen gebouw in straatbeeld, duurzame kwaliteit materiaalkeuze, passief-energie huis, Flexibel aan wijzigende woonbehoeften aanpasbare ruimten, stoere degelijke detaillering.

Wonen met toekomstwaarde
Het is toch de bedoeling dat een gebouw langer meegaat voor de bewoners als een enkele levensfase. Een huis met een entreehal die geschikt is voor de baby-kinderwagenfase, is ook geschikt voor voor de golfkarfase in de gang of voor de rollatorfase op de oude dag. Essentieel is dan enige extra bergruimte in de hal, Want breken en verbouwen/ aanpassen betekent desinvesteren. Wat zowel uit financieel- als uit oogpunt van duurzaamheid zeer onvoordelig uitpakt. Bouwen aan woningen met toekomstwaarde is vooruitzien in het toekomstige gebruik. Zelfredzaam wonen behoort ook daartoe. Generatiebestendige geschiktheid van de woning, dat wil je. Verschillende levensfasen leiden dan wel steeds tot veranderende eisen aan de woning. Maar dat moet geen reden zijn te moeten verhuizen of te moeten verbouwen. Zodat bijvoorbeeld een optredend gezondheidsgebrek niet automatisch leidt tot gedwongen verhuizen. Of positiever, Of dat de toevallige zwangerschap niet noodzakelijkerwijze noopt tot op zoek gaan naar een nieuw huis Zelfredzaam wonen streeft ernaar om voor minstens twee opeenvolgende levensfasen een verkenning te doen voor de bewoner. Het inbouwen van "interne flexibiliteit" in een woningplan, dat is het overwegen waard als eerste stap. En dat kost minder tijd dan het slopen van een verkeerd geplaatst beton-binnenwandje. Woningplannen met toekomstwaarde, daar tekent architect August van Vliet voor. 

Architectuur duurzaam , daar tekent August van Vliet voor Duidelijk mag zijn dat het accent gelegd wordt op de ontwikkeling van woningconcepten die tijdens meerdere levensfasen hun gebruikswaarde behouden. Zeg maar wonen met toekomstwaarde. Als architect blijven ontwikkelen en schaven aan de woningkwaliteit. Tot een ontwerp komen dat degelijk en goed gebouwd wordt veronderstelt al het nodige bouwtechnisch vakmanschap bij de ontwerper. Een gebouw zal echter in principe lang mee moeten. Twintig tot dertig jaar jaar is zo’n beetje het minimum. Zestig jaar lijkt een gemiddelde. Dat een bouwplan de tijdsgeest weergeeft, daar is niks op tegen. Maar er is meer. Duurzaam bouwen veronderstelt echter een visie op de functie die een gebouw door de jaren heen moet kunnen vervullen. Een zekere intrinsieke flexibiliteit van het bouwplan door ruime gebruiksmogelijkheden is daarbij uitermate doeltreffend. Denken we echter aan uitputting van wereld-voorraad aan materialen en energie, aan veranderend gebruik door wijzigende woonbehoeften in een vergrijzende samenleving? Degelijke materiaalkeuze, goed gedetailleerde gebouwen, makkelijk in onderhoud, energiezuinig en intrinsiek flexibel, daar tekent architect August van Vliet voor.

Ontwerp

Bij de verbouwing van de Antoniuskerk in Waalwijk werd de rechthoekige bank-opstelling vervangen door een halfronde theateropstelling. Door slimme zaag- en montage- instructies aan een groepje vrijwilligers konden de bestaande banken hergebruikt worden. Spaart enorm veel kosten, heeft toch die professionele en goedverzorgde uitstraling behouden van de oorspronkelijke kerkbanken, verhoogt de betrokkenheid van de kerkgemeente en vermindert de afvalproductie.

De tuin als buitenwoonkamer
De vorm en plek van de woning op de bouwkavel bepaalt meteen ook de vorm en gebruiksmogelijkheden in de tuin. De tuin als contra-vorm van de woning is deel van de eigen woonomgeving. De plek waar je het meest aanwezig bent++ De mooie vorm en indeling zijn als een visitekaartje van de bewoner, De indeling maakt divers gebruik mogelijk:

  • Vrije uitloop op eigen terrein.
  • Lekker van het vroege voorjaarzonnetje kunnen genieten.
  • Op 'n zwoele zomerdag verkoeling onder een boom.
  • Buiten spelen van (klein)kinderen.
  • Eigenlijk is de tuin een extra buitenwoonkamer die extra ruimte geeft om te leven, die liefst gunstig ligt in de zon, beschut tegen weer en wind.
  • Die inhoud geeft aan "Gezond wonen", vitamine D en vitamine K”.


Een woningontwerp is net als biljarten, je moet niet alleen die ene slag "woningontwerp" maken, maar ook een goede positie overhouden voor de volgende slag: "geschikte plek" en vorm voor de buitenwoonkamer. De tuin als buitenwoonkamer, daar tekent architect August van Vliet voor.