Zelfredzaam wonen, als verantwoord Langer thuis in eigen huis wonen, wordt in Nederland tegenwoordig als verantwoord alternatief gezien voor de ouder wordende mens. De naoorlogse periode was nog geheel in het teken van het verzorgingshuis als laatste woonplek voor senioren. Tegenwoordig streeft men naar "Langer thuis in eigen huis", waarbij het verzorgingshuis als allerlaatste vangnet voor senioren in nood dient. Dat wil echter niet zeggen, dat de bestaande woningen automatisch geschikt zijn voor de oude dag. Hoe realiseer je woningen, geschikt voor levenslang zelfredzaam wonen? Ons advies betreft kennisoverdracht, gefundeerd op het proefschrift "Zelfredzaam Wonen".

Wilt u weten wie ik ben?Meer info